כיצד לבצע & טיפים - בלוק המשתמש הוא מצב טיפוסי בפייסבוק