כיצד לבצע ועצות - השתק באופן אוטומטי צלילים בכרטיסיות לא פעילות