כיצד לבצע & עצות - למזער באופן אוטומטי חלונות לא פעילים