כיצד לבצע & טיפים - באופן אוטומטי לנקות קובץ החלפה