כיצד לבצע & טיפים - כוונן את עוצמת הקול ב- Windows באמצעות העכבר