כיצד לבצע & טיפים - הוסף הסר את התפריט לחץ על הזכות