כיצד לבצע & טיפים - הוספת תיקון אתחול בתפריט האתחול של Windows 7