הוראות וטיפים - הוסף אפשרות הפעלה מחדש בתפריט Win + X