כיצד לבצע & עצות - הוסף פין כדי להתחיל בתפריט ההקשר