כיצד לבצע & טיפים - הוספת מצב שינה כדי לנצח + תפריט X