הוראות וטיפים - הוסף אנשי קשר מועדפים למרכז ההודעות