כיצד לבצע & טיפים - הוסף לוח הבקרה לחלונית הניווט ב- Explorer