כיצד לבצע & טיפים - הוספת תיקון אתחול לתפריט האתחול