כיצד לאפס את סיסמת המשתמש Administrator WordPress, ללא גישה לאימייל או למסד נתונים - Reset WordPress Administrator Password

ישנם גם רגעים קריטיים שבהם מסיבות שונות אין לנו יותר גישה לכתובת המייל שבה רשמנו את המשתמש שלנו. Administrator WordPress, אנחנו כבר לא יודעים את אישורי הגישה למסד הנתונים ואנחנו אפילו לא זוכרים את הסיסמה של המשתמש adminלִשְׁאוֹף. בתרחיש זה עלינו למצוא פתרון כיצד לאפס את סיסמת המשתמש Administrator WordPress. Reset WordPress Administrator Password.

Metotda למטה, מאת לאפס סיסמה של משתמש WordPress דורש גישה ל-FTP או א files מנהל (דרך cPanel) כדי ליצור קובץ בתיקיית השורש שבו הבלוג או האתר עם WordPress עבורו אנו רוצים לשחזר את הסיסמה admin.

כיצד לאפס את סיסמת המשתמש Administrator WordPress אם אין לנו גישה לדוא"ל או למסד נתונים

Reset WordPress Administrator Password

1. אנו יוצרים בשרת המארח של WordPress בתיקיית השורש (public_htmlקובץ PHP (reset_password.php, למשל) שבו נוסיף את הקוד שלהלן:

<?php
/*
	This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  	it under the terms of the GNU General Public License as published by
  	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  	(at your option) any later version.

	This program is distributed in the hope that it will be useful,
  	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  	GNU General Public License for more details.

	You should have received a copy of the GNU General Public License
  	along with this program; if not, write to the Free Software
  	Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*/

require './wp-blog-header.php';

function meh() {
	global $wpdb;

	if ( isset( $_POST['update'] ) ) {
		$user_login = ( empty( $_POST['e-name'] ) ? '' : sanitize_user( $_POST['e-name'] ) );
		$user_pass = ( empty( $_POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );
		$answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The user name field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		$answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The password field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		if ( $user_login != $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {
			$answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>That is not the correct administrator username.</strong></p></div>";
		}
		if ( empty( $answer ) ) {
			$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_pass = MD5('$user_pass'), user_activation_key = '' WHERE user_login = '$user_login'" );
			$plaintext_pass = $user_pass;
			$message = __( 'Someone, hopefully you, has reset the Administrator password for your WordPress blog. Details follow:' ). "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";
			@wp_mail( get_option( 'admin_email' ), sprintf( __( '[%s] Your WordPress administrator password has been changed!' ), get_option( 'blogname' ) ), $message );
			$answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Your password has been successfully changed</strong></p><p><strong>An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator</strong></p><p><strong>You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!</strong></p></div>";
		}
	}

	return empty( $answer ) ? false : $answer;
}

$answer = meh();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<title>WordPress Emergency Password Reset</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />
</head>
<body>
	<div class="wrap">
		<form method="post" action="">
			<h2>WordPress Emergency Password Reset</h2>
			<p><strong>Your use of this script is at your sole risk. All code is provided "as -is", without any warranty, whether express or implied, of its accuracy, completeness. Further, I shall not be liable for any damages you may sustain by using this script, whether direct, indirect, special, incidental or consequential.</strong></p>
			<p>This script is intended to be used as <strong>a last resort</strong> by WordPress administrators that are unable to access the database.
				Usage of this script requires that you know the Administrator's user name for the WordPress install. (For most installs, that is going to be "admin" without the quotes.)</p>
			<?php
			echo $answer;
			?>
			<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

			<fieldset class="options">
				<legend>WordPress Administrator</legend>
				<label><?php _e( 'Enter Username:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>
				</fieldset>
				<fieldset class="options">
					<legend>Password</legend>
					<label><?php _e( 'Enter New Password:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>
				</fieldset>

				<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>
<?php exit; ?>

2. פתחו בדפדפן את כתובת האינטרנט שבה נמצא הקובץ החדש שנוצר: https://example.com/reset_password.php ובשני התחומים שאנו מציגים את המשתמש של Administrator והסיסמה החדשה, ואז לחץ על "Update Options"

Reset WordPress Administrator Password
Reset WordPress Administrator Password

3. לאחר לחיצה על עדכון הסיסמה (Update Options), למייל של המשתמש בדרגה של administrator עבורו איפסת, תישלח הודעה עם הסיסמה החדשה לבחירתך.

4. מחק מיד את הקובץ מהשרת. זה יכול לשמש כל משתמש.

הסיסמה שלך שונתה בהצלחה

דואר אלקטרוני עם מידע זה נשלח אל WordPress בלוג administrator

כעת עליך למחוק את זה file מחוץ לשרת שלך. אל תשאיר את זה למישהו אחר שימצא!

זוהי השיטה הפשוטה והיעילה ביותר reset WordPress Administrator password, לתרחיש שבו אין לך גישה למסד הנתונים או לחשבון הדואר האלקטרוני שבו תוכל לשחזר את הסיסמה שלך.

נלהב מהטכנולוגיה, אני אוהב לבדוק ולכתוב הדרכות על מערכות הפעלה macOS, לינוקס, Windows, על אודות WordPress, WooCommerce והגדרת שרתי LEMP (Linux, NGINX, MySQL ו-PHP). אני כותב על StealthSettings.com מאז 2006, וכעבור כמה שנים התחלתי לכתוב ב- iHowTo.Tips הדרכות וחדשות על מכשירים במערכת האקולוגית. Apple: iPhone, אייפד, Apple צפה, HomePod, iMac, MacBook, AirPods ואביזרים.

השאירו תגובה