ציר הזמן - אוגוסט 2009

מהו Csrss.exe?

השם המלא של csrss.exe הוא שרת משנה שרת Runtime Server Subsystems והוא תהליך של ...