ציר הזמן - יוני 2007

Aaa? 69? ?

כן. לא היה לנו אותו דבר כמו חיפוש Google כדי לבצע חישובים טוב יותר מאשר calc.exe (MS) ...

מאמרים Bee

האם מישהו זוכר את זה pst? קרוב לוודאי שלא. כמובן שלא. ללא שם: לבסוף ... יש ...