ציר הזמן - דצמבר 2006

Mass י"מ :)

אם אתה מקבל החלטות בלי להתייעץ עם זה, אתה misogin. אם אתה מקבל החלטות בלי להתייעץ איתך, זה ...