ציר הזמן - דצמבר 2006

Mass י"מ :)

אם אתה מקבל החלטות בלי להתייעץ עם זה, אתה misogin. אם אתה מקבל החלטות בלי להתייעץ איתך, זה ...

תנועה ... ppfff

קדחת קדומה של חגים חגים או כניסתה של היום לתוקף של קוד התנועה קוד חדש ...