ציר הזמן - אוקטובר 2006

מוגן: פרידה .... (

תוכן זה מוגן בסיסמה. כדי להציג אותו אנא הכנס את הסיסמה שלך להלן: סיסמה:

03: 00 תוצאה סופית

ללא שם: טוב ... ללא שם: אני לא יודע היכן להתחיל, במיוחד אני לא יודע אם אני הולך לעשות משהו, היכן אני ...