ציר הזמן - יולי 2006

7:36 -

אפילו 07: 37, ואני עדיין לא מקבל את זה. אני יושב מול 2 ואני מנסה להתחיל ...